• new-banner

Rhannau sbâr peiriant ffrwydro ergyd cost-effeithiol, cael un stop

Gan wynebu sefyllfa gynyddol ddifrifol y farchnad mewn amrywiol ddiwydiannau, mae cwmnïau wedi cyflwyno heriau uwch i gostau cynhyrchu a gofynion ansawdd cynnyrch. Mae'r broses ffrwydro ergydion yn y broses gynhyrchu yn gyswllt pwysig sy'n effeithio ar gost cynnyrch a rheoli ansawdd. Ddapeiriant ffrwydro ergydac mae cyfluniad cost-effeithiol darnau sbâr yn chwarae rhan hanfodol yng ngweithrediad sefydlog ac effeithlon yr offer ffrwydro. Mae'n ffactor uniongyrchol sy'n effeithio ar weithrediad ypeiriant ffrwydro ergyd a chost ffrwydro ergydion.

Mae'r gost rhannau sbâr yn amlygiad o berfformiad cost cynhwysfawr yn bennaf, ac mae ansawdd mewnol yn effeithio'n bennaf arno. Mae gan y rhannau sbâr o ansawdd uchel a gynhyrchir gan gwmni TAA gyflymder chwyth uwch a gallu ffrwydro ergydion mwy gyda'r un pŵer, mae'r effeithlonrwydd ffrwydro ac ansawdd chwyth yn uwch. Mae wedi'i rannu'n ddau gategori: mowldio castio a mowldio peiriannu. Mae'n dewis deunyddiau crai o ansawdd uchel ac yn mabwysiadu technoleg trin gwres datblygedig i reoli caledwch a microstrwythur y cynnyrch yn llym, ei wneud yn oes hirach a pherfformiad cost uwch.

Gyda blynyddoedd o brofiad a thechnoleg yn y diwydiant trin wyneb, mae gennym dîm dylunio ac Ymchwil a Datblygu proffesiynol a chanolfan Ymchwil a Datblygu blaster annibynnol. Gellir cludo pob cynnyrch ar ôl profi, gosod a difa chwilod cynnyrch yn llym cyn gadael y ffatri.

1

Mae proses gynhyrchu pob un o'n darnau sbâr wedi pasio prosesau rheoli cynhyrchu ac archwilio ansawdd llym. Mae'r modelau'n gyflawn a gellir eu teilwra hefyd yn unol ag anghenion y defnyddiwr. Gall hyn leihau cost rhannau ac amlder cynnal a chadw offer yn fawr, a thrwy hynny leihau costau llafur cynnal a chadw a lleihau cost amser segur.

2

3

4

Mae TAA Metal wedi chwarae rhan fawr yn y diwydiant ffrwydro ergydion am fwy na 40 mlynedd ac mae wedi gwasanaethu llawer o gwsmeriaid. Mae gan y cwmni nifer o uwch beirianwyr technegol proffesiynol sy'n gyfarwydd â modelau domestig a thramor cyffredin, ac sy'n ymarfer wrth ddefnyddiosgraffinyddion ffrwydro wedi'u saethu, cymorth technegol offer, ac uwchraddio peiriannau ffrwydro ergydion. Mae profiad a thechnoleg yn ddibynadwy a gallant eich helpu i "atal problemau bach a'u datrys yn hawdd ar gyfer problemau mawr" ar gyfer eich offer.

5

6

8

9

 

 


Amser post: Ebrill-13-2021